Skip to main content

OVER VRC.

Home » Over ons

Jaarlijks lopen bijna dertigduizend zeeschepen Rotterdam aan en wordt ruim 400 miljoen ton aan lading overgeslagen. De cargadoor vervult een cruciale rol bij het realiseren van een zo’n effectief en efficiënt mogelijke afhandeling van schip en lading tijdens het bezoek aan de Rotterdamse haven. Uiterste zorg voor de bemanning van het schip is daarbij van cruciaal belang.

HET VRC TEAMWAT DOET EEN CARGADOOR?

BELANGENBEHARTIGER VOOR ROTTERDAMSE CARGADOOR

De VRC is officieel opgericht in 1969, echter de Rotterdamse cargadoors waren vanaf 1889 tot 1969 actief in de vakgroepen van Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ).

De Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) op haar beurt bewaakt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van cargadoors in de haven. Daarbij wordt de gebundelde expertise van zowel de ‘actieve’ leden, als van de ‘kennisintensieve‘ geassocieerde leden ingezet. De VRC levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de toekomst van de Rotterdamse haven.

VRC bestaat uit:
 • Circa 60 cargadoors (werkgelegenheid van ongeveer 2.700 FTE)
 • Geassocieerde leden (P&I clubs, toeleveranciers, advocatenkantoren, hotels etc.)
 • Een bestuur (9 leden) en vele commissies
 • Een bezoldigd secretariaat (2 FTE)

De verschillende ladingstromen bestaan uit:

 • Droog massagoed (o.a. ertsen, schroot, kolen, agribulk, biomassa)
 • Nat massagoed (o.a. ruwe olie, minerale olieproducten, LNG)
 • Containers (deepsea, feeder, shortsea)
 • Roll-on / Roll-off
 • Stukgoed
 • Offshore

Onderwerpen die de VRC behandelt in opdracht van haar leden zijn onder meer:

 • Grenscontroles (o.a. Douane, ILT, NVWA)
 • Haventarieven en operationele zaken
 • Grenstoezicht
 • Nautische dienstverlening;
 • Opleidingen
 • Informatie en communicatietechnologie
BEKIJK THEMA'S

VRC houdt contact met betrokken organisaties waaronder:

 • Douane, ILT en NVWA
 • Havenbedrijf Rotterdam / Divisie Havenmeester
 • Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee
 • Roeiers (KRVE) en Loodswezen
 • STC (Scheepvaart en Transport College)
 • Portbase (Port Community System)
 • Ministeries zoals: I&W, J&V, BZ en LNV

VRC IS LID VAN:

ONZE
THEMA’S.

De verschillende overheidsinstanties controleren aan de grens vervoersmodaliteiten en lading. Controles dienen om verschillende redenen uitgevoerd te worden, echter processen dienen zo ingericht te worden zodat het logistieke proces zo min mogelijk negatief beïnvloed wordt.

Meer info

Samen met Havenbedrijf Rotterdam / Divisie Havenmeester dient gewerkt te worden aan een betrouwbare, effectieve en efficiënte haven voor de korte en lange termijn. Grenstoezicht en nautische dienstverleners spelen hierbij een cruciale rol.

Meer info

De concurrentie tussen de verschillende Europese havens is sterk. Het is daarom van cruciaal belang dat de afwikkeling van de containertransporten efficiënt en effectief afgehandeld wordt.

Meer info

Een goed functionerend Port Community Systeem is van cruciaal belang bij het voldoen van de meldplicht aan de verschillende overheidsinstanties aan de ene kant en het hergebruik van data binnen de totale logistieke keten aan de andere kant.

Meer info

De invloed van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid is groot op de verschillende wetgevingen welke betrekking hebben op de scheepvaart in het algemeen en cargadoors-werkzaamheden specifiek.

Meer info

De werkzaamheden van de cargadoors veranderen in een rap tempo. Sommige van oudsher typische cargadoorsactiviteiten zullen veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Dit betekent ook dat er andere competenties van het personeel worden verwacht.

Meer info

WAT DOET EEN
CARGADOOR.

Meer weten?

De hoofdfunctie van de cargadoor is van oudsher het vertegenwoordigen van één of meerdere rederijen (de principaal) in een haven. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het vertegenwoordigen van principalen actief in de lijnvaart en wilde vaart.

MAAK KENNIS MET HET VRC-BESTUUR.

Kees Groeneveld

Voorzitter

ralf jacobs, msc, ralf jacobs vrc
Ralf Jacobs

Penningmeester

robert bravenboer
Robert Bravenboer

Vicevoorzitter

albrecht
Albrecht Meeusen

Bestuurslid

Huib ten Cate

Bestuurslid

Tom Demolder

Bestuurslid

Edward Kattemölle

Bestuurslid

kees potters, oudkerk bv, vrc kees potters
Kees Potters

Bestuurslid

Robert-Jan van der Voort

Bestuurslid

Maarten Voetelink, vrc bestuur. Maarten Voetelink cma cgm
Maarten Voetelink

Bestuurslid

MAAK KENNIS MET TEAM VRC.

Close Menu