Skip to main content

Home » Compliance

COMPLIANCE.

Meer informatie

Zowel de Nederlandse als Europese mededingingsregels verbieden overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die tot doel of tot gevolg hebben dat de mededinging op de markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Dit zogeheten kartelverbod wordt door mededingingsautoriteiten ruim uitgelegd en nauwlettend in de gaten gehouden. De nationale en Europese mededingingsautoriteiten houden toezicht op vrije concurrentie en dit toezicht strekt zich ook uit tot cargadoors. In Nederland is de ACM (Autoriteit Consument & Markt) aangesteld als onafhankelijke toezichthouder. Verdere informatie kan gevonden worden op de website van de ACM.

VRC-bestuurslid Kees Potters is binnen de vereniging als vertrouwenspersoon aangesteld. Klik hier voor het (vertrouwelijke) e-mailadres.

Hier treft u tekst van de volledige complianceregeling aan.

Close Menu