Skip to main content

OVERHEDEN.

Home » Thema’s » Overheden

De invloed van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid is groot op de verschillende wetgevingen welke betrekking hebben op de scheepvaart in het algemeen en cargadoors-werkzaamheden specifiek.

MEEDENKEN EN SAMENWERKEN

Het op tijd meedenken bij mogelijke wetswijzigingen is cruciaal voor het realiseren van een uitvoerbare wetgeving, zowel publiek als privaat. Naast de uitvoerbaarheid van een wetgeving is ook het inregelen van handhavingsbeleid van cruciaal belang. Uitgangspunt moet zijn dat de private sector in eerste instantie te goeder trouw handelt en samen met de overheid naar mogelijke oplossingen zoekt bij structurele geconstateerde onregelmatigheden.

AANDACHTSPUNTEN
  • Promoten van uniformiteit van de Europese wet-/regelgeving binnen alle EU landen (level playing field).
  • Stimuleren dat handhaving en eventuele beboeting in verhouding staat tot de geconstateerde onregelmatigheid.
  • Zorgen dat de VRC geconsulteerd wordt bij voorgenomen veranderingen in de wetgeving.
  • Uitdragen van de volgende aandachtspunten op Europees niveau: recognition of agents; harmonisation of border controls; Customs procedures; e-maritiem, single window, digitalisation.

VRAGEN?

Neem contact op.
Marco Tak

Directeur

Close Menu