Skip to main content

SCHEEPSZAKEN.

Home » Thema’s » Scheepszaken

Samen met Havenbedrijf Rotterdam / Divisie Havenmeester dient gewerkt te worden aan een betrouwbare, effectieve en efficiënte haven voor de korte en lange termijn. Grenstoezicht en nautische dienstverleners spelen hierbij een cruciale rol.

SOEPELE DOORSTROOM
IN DE HAVEN.

De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is van grote importantie waarbij het van cruciaal belang is om ‘het schip’ centraal te stellen. Met de juiste diepgang in de havens en een goede operationele samenwerking met de verschillende stakeholders (o.a. nautische dienstverleners, terminals, Divisie Havenmeester, Zeehavenpolitie) zal het operationele proces optimaal fungeren.

Het commerciële product zal in gezamenlijkheid met Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld moeten worden zodat er een gemeenschappelijke visie uitgedragen kan worden.

AANDACHTSPUNTEN
  • Ontwikkelen van gemeenschappelijk digitaliserings- / innovatie agenda.
  • Verbeteren van de nautische dienstverlening als cruciaal onderdeel van een goed functionerende haven.
  • Verbeteren van het imago van de Rotterdamse haven als één van de belangrijkste bunkerhavens in de wereld.
  • Stimuleren van een goede afhandeling van achterlandverbindingen op de containerterminals en uitwisseling van containers tussen terminals.
  • Vereenvoudigen van de procedures rond bemanningswissels.

VRAGEN?

Neem contact op.
Marco Tak

Directeur

NIEUWS & UPDATES.

NieuwsScheepszaken
10 maart 2022

Oorlog tussen Rusland en Oekraïne – Initiatief Nederlandse havens

Zeevarenden kunnen problemen krijgen met repatriëring, loonbetaling of contact met hun gezinsleden. Ook kunnen zij spanning ervaren aan boord. Lees verder...
NieuwsScheepszaken
12 januari 2022

Corona – vaccinatieprogramma (boosters)

Vanaf 11 januari 2022 start Arbo Unie met het verzorgen van boostervaccinaties voor zeevarenden in Nederlandse zeehavenregio's.
NieuwsScheepszaken
9 december 2021

Akkoord haventarieven Rotterdam tot en met 2024

Na constructief overleg hebben Deltalinqs, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en het Havenbedrijf Rotterdam overeenstemming bereikt over de haventarieven voor de komende drie jaar.
NieuwsScheepszaken
16 september 2021

Bemanningsleden moeten geholpen worden

VRC roept alle stakeholders op om het vaccinatieprogramma in de Rotterdamse haven verder onder de aandacht te brengen.
NieuwsScheepszaken
4 juni 2021

Meldpunt over scheepsbrandstof noteert drie klachten in 14 maanden

VRC ondersteunt het initiatief van een aantal brandstofleveranciers voor het verplichten van meetinstrumenten.
Close Menu