Login

NIEUWS

  • CARGADOORS EREN KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDINGS MAATSCHAPPIJ

    CARGADOORS EREN KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDINGS MAATSCHAPPIJ   De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij in de persoon van de heer Pleun de Koning (schipper bij de KNRM) heeft tijdens het traditionele Cargadoorsdiner van de Vereniging...
    01.12.2017 Lees verder »
  • DR Depots is nieuw geassocieerd lid!

    DR Depots B.V. is toegetreden als geassocieerd lid van onze vereniging. De bedrijfsomschrijving/activiteit is op- en overslag van containers, het cleanen, onderhoud en reparatie van containers. Contactpersoon...
    01.12.2017 Lees verder »

Jaarbericht

2016

Het vorige jaarbericht sloten wij positief af met verwijzingen naar zaken die in het komende jaar meer vorm zouden krijgen. Namelijk allerlei zaken die de concurrentiekracht van de Rotterdamse haven moesten verbeteren. Onder meer zou met het Havenbedrijf Rotterdam een innovatieoverleg worden opgestart.

Terugkijkend op 2016 blijkt het echter moeilijk om enig licht aan het eind van de tunnel te ontwaren. Door de bijzonder slechte marktsituatie worden steeds meer containerrederijen gedwongen om nieuwe samenwerkingsverbanden en fusies aan te gaan in een poging enig rendement te behalen.Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

2015 zal de geschiedenis ingaan als een jaar waarop de Rotterdamse haven definitief een ander gezicht kreeg. Dit werd vooral veroorzaakt door het daadwerkelijk operationeel worden van MVII.

Van de zee gewonnen land draagt altijd bij aan het bruto nationaal product en dat zal ook in dit geval gebeuren. Rotterdam dient als één van de belangrijkste zeehavens ter wereld voorop te lopen daar waar het innovatie en de introductie van nieuwe technieken betreft. Dit gebeurt dan ook op de nieuwe containerterminals. Dit jaarbericht is niet uitputtend maar meer een bloemlezing van een aantal onderwerpen die onze aandacht vroegen en vragen.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 

 

2014 was een opmerkelijk jaar, want een jubileumjaar omdat sprake was van 125 jaar georganiseerde cargadoors in Rotterdam. Sociale misstanden aan het eind van de 19e eeuw leiden onder meer tot een grote havenstaking in 1889. Cargadoors anticipeerden hierop door de vorming van een commissie van werkgevers. Dit leidde op 30 oktober 1889 tot de oprichting van de eerste cargadoorsvereniging onder de naam “Vereeniging van Cargadoors te Rotterdam”. Het doel van de vereniging werd omschreven als volgt: “Door onderlinge bespreking eenheid van handelen te bevorderen en gemeenschappelijk op te treden waar zulks nodig mocht blijken.”

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 


In 2011 begon de VRC met het bezoeken van de leden in het kader van “VRC komt naar u toe”. Dit werd gecontinueerd met als resultaat dat eind 2013 bijna alle leden, zowel gewoon als geassocieerd, een bezoek van de VRC hebben gehad. Het jaar stond ook in het teken van een groot aantal workshops
(o.a. Militaire Goederen en Douane MVII). Met deze workshops wordt enerzijds getracht de onderlinge communicatie te verbeteren, meer begrip voor elkaars werkzaamheden te kweken en anderzijds de knelpunten aan te pakken. Zeker in het geval van controlerende instanties is er begrip voor de wettelijke verplichtingen waaraan deze organisaties bij hun toezicht houdende taken moeten voldoen.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 


2012 stond in het teken van een sterker naar buiten tredende vereniging. Het behoeft geen betoog dat hiervoor financiële armslag nodig is. Door de integratie van de Administration Charges in het zeehavengeld kon dit worden gerealiseerd waardoor het financiële jaar, voor het eerst sinds lange tijd, werd afgesloten met een positief saldo.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 


In 2011 bestond Deltalinqs 11 jaar. Dit betekent dat het haven- en industrieële complex zich al 11 jaar gezamenlijk manifesteert richting betrokken partijen, waaronder uiteraard de overheid. Met name de overheid stelt zich telkens de vraag “waarmee verdienen we ons geld”. Immers vanwege de schaarse middelen, is een overheid gedwongen prioriteiten te stellen daar waar het om investeringen gaat. De Nederlandse economie staat in de top tien van de internationale handel. We hebben een sterke agrarische en industrieële sector. Daarnaast biedt de natuurlijke ligging van ons land, met zijn haast natuurlijke ontsluiting en bereikbaarheid, ons een sterke positie. De logistieke sector speelt daarbij een sleutelrol en moet daarom ook in het economische beleid een sleutelsector zijn.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.