SCHEEPSZAKEN.

Home » Thema’s » Scheepszaken

Samen met Havenbedrijf Rotterdam / Divisie Havenmeester dient gewerkt te worden aan een betrouwbare, effectieve en efficiënte haven voor de korte en lange termijn. Grenstoezicht en nautische dienstverleners spelen hierbij een cruciale rol.

SOEPELE DOORSTROOM
IN DE HAVEN.

De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is van grote importantie waarbij het van cruciaal belang is om ‘het schip’ centraal te stellen. Met de juiste diepgang in de havens en een goede operationele samenwerking met de verschillende stakeholders (o.a. nautische dienstverleners, terminals, Divisie Havenmeester, Zeehavenpolitie) zal het operationele proces optimaal fungeren.

Het commerciële product zal in gezamenlijkheid met Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld moeten worden zodat er een gemeenschappelijke visie uitgedragen kan worden.

AANDACHTSPUNTEN
  • Ontwikkelen van gemeenschappelijk digitaliserings- / innovatie agenda.
  • Verbeteren van de nautische dienstverlening als cruciaal onderdeel van een goed functionerende haven.
  • Verbeteren van het imago van de Rotterdamse haven als één van de belangrijkste bunkerhavens in de wereld.
  • Stimuleren van een goede afhandeling van achterlandverbindingen op de containerterminals en uitwisseling van containers tussen terminals.
  • Vereenvoudigen van de procedures rond bemanningswissels.

VRAGEN?

Neem contact op.
Marco Tak

Directeur