Skip to main content
Geassocieerde leden

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

Home » Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres Markweg 200
3198 NB, Rotterdam-Europoort
Telefoon +31 (0)88 – 900 30 00
E-mail rotterdam-rijnmond@loodswezen.nl
Website www.loodswezen.nl

WIE ZIJN WIJ?

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Nederlands Loodswezen loodst jaarlijks met 221 professionele loodsen ruim 56.000 schepen vlot en veilig de havens in en uit. In dit dichtbevolkte en druk bevaren gebied , vol terminals, raffinaderijen en chemische fabrieken, dragen we in belangrijke mate bij aan de veiligheid. 

Dat doen we onder alle weersomstandigheden, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Van de Tweede Maasvlakte tot ver in het achterland. Vanwege de diversiteit van schepen die de havens van Rotterdam aandoen, volgen de loodsen een zeer intensieve opleiding en worden ze permanent getraind. Daarnaast heeft iedere loods zijn specialisatie voor een bepaald vaargebied, zoals de Europoort (incl. Eurogeul), het Botlekgebied, de stadse havens of het gebied tot aan Dordrecht en Moerdijk.

Een registerloods is als adviseur van de kapitein en als verkeersdeelnemer een belangrijke spil in de haven. Samen met de kapitein zorgt de registerloods ervoor dat een schip veilig op de bestemming komt. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen de dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen havens en ligplaatsen is een loods de adviseur van de kapitein. Het Loodswezen heeft een cruciale rol in de logistieke keten en levert daardoor een grote bijdrage aan het succes van de havens.

Dat werk vraagt, zeker in een druk havengebied als Rotterdam-Rijnmond, om een uitgekiende logistiek en intensieve planning. Namens de registerloodsen zorgt Nederlands Loodswezen B.V. ervoor dat steeds op tijd de juiste, bevoegde, loods aan boord van het betreffende schip komt.

Dat kunnen we niet alleen: de haven is een samenspel van veel verschillende partijen. In die keten draagt het Loodswezen een belangrijk steentje bij door de kapitein bij te staan. In overleg met rederijen, agenten en Havenmeester werken we niet alleen aan veilige scheepvaart, maar ook aan een vlotte en efficiënte doorstroming van de haven. Zo zorgen we mede voor een haven die aantrekkelijk is en haar voorsprong behoudt.

MEER WETEN?

CONTACT

Ik help u
graag verder.

Marketing & Communicatie

Close Menu