Skip to main content
Geassocieerde leden

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

Home » Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

WIE ZIJN WIJ?

De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (voorheen Stichting Zeemanshuis Rotterdam / Maritime Hotel Rotterdam B.V. ) is een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie ten behoeve van zeevarenden die zich in de haven van Rotterdam bevinden.

De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam streeft naar samenwerking met alle partijen betrokken bij het zeemanswelzijnswerk in het Rotterdamse havengebied, alsmede met het Port Welfare Committee (PWC).

Close Menu