Login

NIEUWS

  • NRG Shipping BV / TTS Tanker Transport Services BV nieuw lidmaatschap

    NRG Shipping BV / TTS Tanker Transport Services BV is toegetreden als lid van onze vereniging. Zij houden zich bezig met zee- en kustvaart, handelsbemiddeling in machines,...
    08.04.2014 Lees verder »
  • Ma Guise nieuw geassocieerd lid !

     Ma Guise is toegetreden als geassocieerd lid van onze vereniging. Ma Guise exploiteert o.a. de Cruise Terminal. Zij verzorgen catering voor evenementen. Wij heten hen van harte...
    28.02.2014 Lees verder »

Jaarbericht

In 2011 begon de VRC met het bezoeken van de leden in het kader van “VRC komt naar u toe”. Dit werd gecontinueerd met als resultaat dat eind 2013 bijna alle leden, zowel gewoon als geassocieerd, een bezoek van de VRC hebben gehad. Het jaar stond ook in het teken van een groot aantal workshops
(o.a. Militaire Goederen en Douane MVII). Met deze workshops wordt enerzijds getracht de onderlinge communicatie te verbeteren, meer begrip voor elkaars werkzaamheden te kweken en anderzijds de knelpunten aan te pakken. Zeker in het geval van controlerende instanties is er begrip voor de wettelijke verplichtingen waaraan deze organisaties bij hun toezicht houdende taken moeten voldoen.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 


2012 stond in het teken van een sterker naar buiten tredende vereniging. Het behoeft geen betoog dat hiervoor financiële armslag nodig is. Door de integratie van de Administration Charges in het zeehavengeld kon dit worden gerealiseerd waardoor het financiële jaar, voor het eerst sinds lange tijd, werd afgesloten met een positief saldo.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

 

 

 

 

 


In 2011 bestond Deltalinqs 11 jaar. Dit betekent dat het haven- en industrieële complex zich al 11 jaar gezamenlijk manifesteert richting betrokken partijen, waaronder uiteraard de overheid. Met name de overheid stelt zich telkens de vraag “waarmee verdienen we ons geld”. Immers vanwege de schaarse middelen, is een overheid gedwongen prioriteiten te stellen daar waar het om investeringen gaat. De Nederlandse economie staat in de top tien van de internationale handel. We hebben een sterke agrarische en industrieële sector. Daarnaast biedt de natuurlijke ligging van ons land, met zijn haast natuurlijke ontsluiting en bereikbaarheid, ons een sterke positie. De logistieke sector speelt daarbij een sleutelrol en moet daarom ook in het economische beleid een sleutelsector zijn.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.